afektivne bolesti značenje

afektivne bolesti bolesti kod kojih se poremećaji posebno ispoljavaju na području afekata, emocija. Pretežno je riječ o depresivnim stanjima, ali i suprotnim, maničnim. Depresije se dijele na blage (ranije - depresivne neuroze) i teške (ranije - psihoze). Naziva ih se još manično-depresivnim stanjima (psihozama), gdje postoje obje faze. Dijele se na tzv. monopolarne (periodička depresija češća, periodička manija mnogo rjeđa) i na bipolarne, gdje se individualno različito javljaju obje faze. Bipolarne bolesti znatno su češće od monopolarnih. Pretežno su endogeno uvjetovane. Brojne su podjele afektivnih bolesti, posebno depresija. Tako se dijele na psihogene, endogene i somatogene. Zatim se govori o reaktivnim, endoreaktivnim, neurotskim, psihotičkim, simptomatskim: Mnogo je manje hipertimnih bolesti, od konstitucionalnih hipomanija preko manija i simptomatskih maničnih stanja, kod intoksikacija ili drugih organskih bolesti. Zbog različite etiologije i liječenje ide od psihoterapije, osobito farmakoterapije, do socioterapije.