anemija značenje

anemija (anaemia, slabokrvnost, malokrvnost), smanjena koncentracija hemoglobina i/ili eritrocita u litri krvi ispod normalnih vrijednosti za spol i dob. Može biti nasljedna ili stečena. Temeljna osobina svake slabokrvnosti je smanjena sposobnost krvi da prenosi kisik iz pluća u tkiva zbog smanjene koncentracije hemoglobina što uzrokuje tkivnu hipoksiju. U praktičnom kliničkom radu upotrebljava se morfološka podjela anemija na tri velike grupe po prosječnom volumenu eritrocita (PVE): mikrocitne anemije, makrocitne anemije i normocitne anemije. Kod svake grupe prosječna količina hemoglobina u eritrocitu može biti smanjena, normalna ili povećana. Anemija može biti samostalna bolest ili je posljedica drugih bolesti (simptomatska slabokrvnost) što je najčešće. Patogenetska podjela anemija obuhvaća: I. Anemija zbog bolesti matične stanice: aplastična anemija, izolirana aplazija crvene loze, sindrorri mijelodisplazije, mijeloproliferativni sindrom. II. Anemije zbog poremećaja proliferacije i diferencijacije usmjerenih stanica crvenoga reda: diseritropoetičke anemije, anemije kroničnog zatajenja bubrega, anemije u endokrinoloških bolesti. III. Anemije zbog poremećaja sazrijevanja eritrocita: manjak vitamina B12, manjak folne kiseline, poremećaj metabolizma purina i pirimidina. IV. Anemije zbog deficita željeza: nedostatak u hrani (najrjeđi uzrok), gubitak željeza zbog krvarenja, smanjena apsorpcija željeza u tankom crijevu. V. Anemije zbog povećane i ubrzane razgradnje eritrocita: intraeritrocitni poremećaj (poremećaj eritrocitne membrane, manjak enzima u eritrocitu, poremećaj sinteze globina), ekstraeritrocitni poremećaj (stečene hemolitičke anemije, autoimune, anemije). VI. Anemije složenog ili višestrukog mehanizma nastanka: anemija kronične bolesti ili poremećaja, anemije zbog infiltracije koštane srži, anemije zbog nutritivnih deficita. Potrebno je imati na umu da opće prihvaćene podjele slabokrvnosti nema, a da je anemija najčešće popratna pojava druge osnovne bolesti koju treba prepoznati i liječiti racionalno i na vrijeme.