apendiks značenje

apendiks (appendix), privjesak na nekom organu; obično rudimentarni ostatak. Appendix vermiformis (→ crvuljak), rudiment dijela crijeva dobro razvijenog u ptica; appendix epididymidis, ostatak Wolffova kanala na gornjem dijelu epididimisa; apendiks testis (Morgagnieva hidatida), ostatak gornjeg dijela Müllerova kanala na testisu; appendix vesiculosa, ostatak gornjeg dijela Wolffova kanala u blizini jajnika. → spolni kanali, → rudimentarni organi