apsorpcija značenje

apsorpcija upijanje: 1. apsorpcija plina u tekućinama ili čvrstim tijelima. Prema Henrievu zakonu, masa plina koji se apsorbirao u tekućini, pri stalnoj temperaturi, proporcionalna je parcijalnom tlaku plina. Henriev zakon vrijedi za idealne otopine; 2. konverzija energije elektromagnetskog zračenja, zvuka i ionizirajućih čestica (β-čestica i α-čestica) u unutrašnju energiju sredstva kroz koje zračenje prolazi. Za rendgensko zračenje i γ-zračenje vrijedi da je relativno smanjenje intenziteta proporcionalno debljini sloja. Konstanta proporcionalnosti (linearni koeficijent apsorpcije) ovisi o vrsti i energiji zračenja ali i o vrsti tvari u kojoj se zračenje apsorbira; 3. apsorpcija ili transport tekućine i otopljenih tvari kroz razne vrste organskih membrana (npr. povratna apsorpcija glukoze u bubrežnim kanalićima - reapsorpcija, apsorpcija probavljene hrane u probavnom sustavu).