arteria coronaria sin. značenje

arteria coronaria sin. polazi od aorte ascendens - lijevi sinus Valsalve, opskrbljuje krvlju prednji dio interventrikulskog septuma, lijevi atrij i ventrikul, musculus papillaris anterior u lijevom ventrikulu, mali dio desnog ventrikula, musculus papillaris anterior u desnom ventrikulu i conus pulmonalis.