arteria iliaca interna značenje

arteria iliaca interna polazi od arteria iliaca communis, grana se u parijetalne grane (arteria obturatoria, arteria glutea inferior i superior; arteria iliolumbalis, arteriae sacrales lateralise) i visceralne grane (arteria umbilicalis, arteria vesicalis inferior; arteria uterina, arteria rectalis media; arteria pudenda interna), opskrbljuje krvlju zdjelične organe i stijenke zdjelice.