arteria uterina značenje

arteria uterina polazi od arteria iliaca internus, grana se u ramus tubaris, ramus ovaricus, arteria ligamentum teretis uteri, rami uterini, arteria vaginalis, opskrbljuje krvlju maternicu, jajovode, vaginu, jajnik i ligamentum teres uteri.