artritis značenje

artritis (arthritis), upala zgloba. Može biti akutan, subakutan ili kroničan, te zahvatiti jedan zglob (monoartritis), nekoliko njih (oligoartritis) ili mnogo zglobova (poliartritis). Uzroci su mnogobrojni, od infekcije do traume; najčešće su upale zglobova u reumatskim bolestima. Artritis može biti samostalna bolest, ili dio kliničke slike nekog šireg oboljenja (npr. sistemske bolesti vezivnog tkiva, nekih bolesti krvi, nekih infekcijskih bolesti). Liječenje valja usmjeriti prema uzroku, pa se infekcijski artritis liječi antibioticima (prema potrebi i kirurški), reumatski tzv. antireumaticima, a kod simptomatskog ili popratnog artritisa treba liječiti osnovnu bolest.