atrihija, urođena značenje

atrihija, urođena (atrichia congenita), urođeni nedostatak vlasi; javlja se difuzno (atrichia congenita diffusa) ili ograničeno (atrichia congenita circumscripta). Difuzni oblik može nastupiti u kombinaciji s nekim drugim defektima (ektodermalnom displazijom hidrotičnog ili anhidrotičnog tipa, i s progerijom).