atrofija značenje

atrofija (atrophia), smanjenje veličine stanice zbog gubitka stanične supstancije. Kada je zahvaćen dovoljan broj stanica, tkivo ili organ se smanjuje. Mogu biti zahvačeni mnogi organi, bilo uslijed smanjenja radnog opterećenja, gubitka inervacije i endokrine stimulacije, ili zbog smanjenja opskrbe krvlju ili nedovoljne opskrbe hranjivim tvarima. Tako nastaje patološka atrofija (atrofija zbog neaktivnosti, neurogena atrofija, vaskularna atrofija i endokrina atrofija). U staračkoj dobi dolazi do tzv. fiziološke atrofije mozga, spolnih žlijezda i drugih organa. U stanicama atrofičnih tkiva i organa često se nakuplja lipofuscin (atrophia fusca, smeđa atrofija). Atrofija se može posebno naznačavati u sklopu pojedinih bolesti i kliničkih sindroma, ili kao poseban entitet, npr. Sudeckova atrofija, Aran-Duchenneova mišićna atrofija i sl.