atropin značenje

atropin alkaloid iz biljaka Solanacea: velebilje (Atropa belladona), kužnjak (Datura stramonium) i dr. Spada među parasimpatolitike. Mjesto djelovanja su muskarinski kolinergični receptori. Učinci se očituju na središnjem živčanom sustavu (stimulacija), kardiovaskularnom (bradikardija, vazodilatacija), dišnom (bronhodilatacija), genitourinarnom sustavu (smanjenje tonusa mokraćnog mjehura i mokraćovoda), na oku (midrijaza, cikloplegija) i egzokrinim žlijezdama (smanjenje sekrecije). Upotrebljava se (oralno, injekcije, čepići) u liječenju Parkinsonove bolesti, kinetozâ, za izazivanje midrijaze (pregled oka), kao predanestetska medikacija (smanjenje sekrecijâ), kod sijaloreje, spazama probavnog trakta, kao pomoćni lijek kod ulkusne bolesti, kolitisa, hiperiritabilnog mokraćnog mjehura, kao antidot kod otrovanja organofosfornim spojevima, gljivama (npr. Amanita muscaria). Nusdjelovanja su naglašeni farmakološki učinci (suha usta, poremećaji vida, povišenje tjelesne temperature - naročito opasno u djece, zastoj u probavnom traktu i mokraćnom mjehuru, topla, suha i crvena koža, uzbudenje, konfuzija, halucinacije). Ove nuspojave mogu se suzbiti ili ublažiti inhibitorima acetilkolinesteraze (npr. fizostigmin, neostigmin). Slični su mu homatropin i tropikamid.