benzenski prsten značenje

benzenski prsten (benzenska jezgra),C6H6 dolazi u spojevima s benzenskom jezgrom (aromatski spojevi). Šest atoma ugljika nalazi se u jednoj ravnini u obliku pravilnog šesterokuta duljine stranice 13,9nm. U formuli se izmjenjuju tri dvostruke i tri jednostruke veze. Za označavanje položaja supstituenata, radikala na pojedinim atomima ugljika, numeriraju se atomi brojevima od 1 do 6. Moguć je samo jedan spoj s jednim supstituentom, a tri su spoja poznata kad su na benzenski prsten vezana dva supstituenta: orto, meta i paradisupstituirani proizvodi (ili: 1,2, 1,3 i 1,4-položaj).