betatromboglobulin značenje

betatromboglobulin bjelančevina koja se nalazi u alfa-granulama trombocita. Izlučuje se u krv iz trombocita. Biološka aktivnost neutralizacije heparina, inhibicija sinteze prostaciklina te inhibicija plazmina određuje se kao biljeg aktivacije trombocita kod cijelog niza stanja: koronarne bolesti, bolesti arterija i vena, diseminirarie intravaskularne koagulacije, šećerne bolesti, srčanih grešaka, hiperlipoproteinemije.