bradavica značenje

bradavica (verruca), benigna infekcijska epitelioza; hiperplazija epitela izazvana virusima. Javlja se na koži i sluznici, većinom cijeli bez ožiljka uz zaostajanje imunosti. Uzročnici: ljudski papilloma-virus, DNA-virus. Do danas je identificirano 8 tipova ovih virusa. Ovisno o njihovu tipu, razlikuju se obične bradavice (verrucae vulgares), mladenačke bradavice (verrucae planae juveniles), genitalne bradavice ili šiljasti kondilomi (condylomata acuminata), diseminirana oralna papilomatoza i papilomi larinksa. Liječenje: krioterapija snijegom CO2 ili tekućim dušikom, a prema potrebi ekskohleacija ili ekscizija u lokalnoj anesteziji.