Brokin centar značenje

Brokin centar živčani motorni centar za artikulaciju govora, smješten u stražnjem dijelu donje čeone vijuge velikog mozga.