bronhiolitis značenje

bronhiolitis (bronchiolitis), akutna virusna infekcija bronhiola. Javlja se obično u dojenčadi i male djece, najčešće mlađe od 18 mjeseci. Uglavnom ga uzrokuju respiracijski sincicijski virus i virus parainfluence 3. Klinička slika: ubrzano disanje, zaduha, ekspiracijska opstrukcija, kašalj, tahikardija i cijanoza. Osluškivanjem pluća čuju se bronhalni zvižduci i hropci. Bolest obično prolazi bez posljedica za 3 do 5 dana. Smrtnost manja od 1%. Liječenje: primjena kisika i rehidratacija.