Brown-Séquard, Charles Edouard značenje

Brown-Séquard, Charles Edouard (1817-1894), francuski fiziolog i neuropatolog, profesor eksperimentalne medicine u Parizu. Osobito se bavio patofiziologijom živčanog sustava, navlastito leđne moždine, te je opisao spinalnu hemiparaplegiju (Brown-Séquardov sindrom). Jedan je od osnivača endokrinologije i pionir organoterapije.