Carrelova otopina značenje

Carrelova otopina (Carrel-Dakinova otopina), antiseptična otopina za dezinfekciju dubokih rana i mokraćnog mjehura, bezbojna, lagano žućkasta tekućina s blagim mirisom klora. Pripravlja se miješanjem 200g natrijskog bikarbonata, 140g klornog kreča, 10L destilirane vode, profiltrira se kroz gazu te se toj otopini doda 40 g borne kiseline.