ciste bubrega značenje

ciste bubrega heterogena skupina šupljina u bubregu, posljedica raznih nasljednih stečenih poremećaja. Dijele se u nekoliko skupina: 1. policistična bolest bubrega (policistoza); 2. solitarne ili malobrojne „jednostavne ciste" su česte te ih se nađe u približno 50% odraslih osoba. Nisu nasljedne i u pravilu ne prave kliničkih simptoma; nije potrebno liječenje; 3. medularna cistična bolest bubrega (juvenilna nefronoftiza). Medula obaju bubrega prožeta je malim cistama promjera od 100 μm do 1 cm. Bolest napreduje prema terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji još u adolescenciji; 4. „spužvasti bubrezi", bolest karakterizirana razvojem mjehurastih proširenja, sabirnih kanalića nefrona. Ne ubraja se u užem smislu u cistične bolesti bubrega, pruža osnovu razvoju malih kamenaca i infekcije u „pseudocističnim" proširenjima; 5. parapelvične ciste. Takoder nisu cistične bolesti bubrega u užem smislu, jer nastaju proširenjem limfnih žila i prostora tkiva koja okružuju bubreg.