cjepivo značenje

cjepivo (vakcina), sredstvo kojim se nastoji postići specifična aktivna imunost na neku zaraznu bolest. Cjepiva mogu sadržavati uzročnike zaraznih bolesti ili njihove produkte. Uzročnici mogu biti mrtvi (uništeni kemijskim ili fizičkim sredstvima) ili živi, ali nevirulentni (nevirulentnost se postiže posebnim načinom uzgajanja ili metodama genske rekombinacije). Imunost se može postići i davanjem sastavnih dijelova mikroorganizama (npr. bakterijski polisaharidi ili virusni polipeptidi). Imunost na bakterijske toksine može se uspostaviti davanjem toksoida; to su toksini koji su obradom prestali biti toksični, ali su zadržali imunogena svojstva. Cjepiva mogu sadržavati i nekoliko antigena, no u tom slučaju postoji mogućnost medusobne kompeticije (konkurencije) antigena.