crijevna vijuga značenje

crijevna vijuga (ansa intestinalis), zavojiti tok vitog i taštog crijeva (jejunum i ileum). Rub mezenterija što se hvata uz crijevo oko 40 puta je dulji od njegova hvatišta za stražnji trbušni zid. Zbog toga je mezenterij nabran, a jejunum i ileum izvijugani u oko dvanaest vijuga. Jejunum čini prvih 6-7 vijuga ukupne duljine od oko 2,5 m, dok je ileum dug oko 3,5 m i čini preostalih 5-6 vijuga tankog crijeva.