Cushing, Harvey Williams značenje

Cushing, Harvey Williams (1869-1939), američki neurokirurg, sveučilišni profesor u Baltimoreu, Bostonu i New Havenu. Jedan od pionira neurokirurgije. Izradio metodiku operacija moždanih tumora i konstruirao za to potrebne instrumente. Napose se bavio fiziologijom i patofiziologijom hipofize te je opisao klinički sindrom (Cushingov sindrom) kao posljedicu bazofilnog adenoma hipofize.