dezinficijencije značenje

dezinficijencije sredstva kojima se uništavaju mikroorganizmi u okolini ili na predmetima. Ista sredstva u manjim koncentracijama djeluju antiseptički, pa se nazivaju antiseptici. Stoga se ova dva termina mogu smatrati sinonimima. Tim se sredstvima smanjuje količina mikroorganizama na razinu koja više nije opasna po zdravlje. Budući da su to djelotvorne tvari, primjenjuju se s oprezom na kožu i sluznice, a po potrebi i na rane. Međutim, za dezinfekciju predmeta ili zaraženog materijala mogu se slobodno upotrijebiti, pazeći pri tom da ne dođe do oštećenja ili otrovanja organizma. Upotrebom kemoterapijskih sredstava njihova je terapijska primjena ograničena.