dijagnoza značenje

dijagnoza određivanje prirode ispitivane bolesti razlikujući jednu bolest od druge, najčešće na temelju određenih kriterija (simptoma, znakova, laboratorijskih nalaza). Dijagnoza se može temeljiti i na specifičnim podacima: citološka dijagnoza, histološka dijagnoza, patološka dijagnoza itd. Diferencijalna dijagnoza , postupak određivanja dijagnoze između dviju ili više mogućih bolesti (stanja) u bolesnika, a na temelju sistematskog uspoređivanja i razlikovanja kliničkih nalaza.