divertikulitis značenje

divertikulitis (diverticulitis), upala u divertikulu i oko njega. Uzrok upale je vjerojatno mehanički, tj. zbog retencije neprobavljenih ostataka hrane i bakterijâ koji formiraju stvrdnutu fekalnu masu. Ona ometa cirkulaciju divertikulne vreće koja ima tanku stijenku (samo sluznica i seroza), a ishemija je čini osjetljivorn na invaziju bakterija iz crijeva. Intenzitet upale varira od malon intramuralnog ili perikoličnog apscesa do generaliziranog peritonitisa. Bolest se javlja češće u muškaraca. Divertikulitis je tri puta češći u lijevom kolonu, zbog višega intraluminalnog tlaka i čvršćeg fekalnog materijala u sigmi i silaznom kolonu. Bolest je obilježena vrućicom, bolovima u donjem dijelu trbuha koji se pojačavaju kod defekacije, opstipacijom te znacima peritonejske iritacije. Javlja se i leukocitoza, a četvrtina bolesnika ima i mikroskopsko krvarenje. Komplikacije: stvaranje apscesa i fistula, perforacija (akutni peritonitis, sepsa i šok), perikolitis pri čemu zbog fibrozne reakcije i strikture oko crijeva dolazi do opstrukcije kolona. Liječenje: antibiotici uz nadoknadu tekućine i laksancije kod blagih oblika, dok apsces i perforacija zahtijevaju operativni zahvat.