divertikuloza probavnog trakta značenje

divertikuloza probavnog trakta (diverticulosis tractus gastrointestinalis), pojava multiplih nekompliciranih, neupaljenih divertikula. Dvanaesnik je često sijelo divertikula, najčešće u blizini papile Vateri i katkada izaziva pankreatitis te opstrukciju žučovoda. Divertikuli jejunuma i ileuma su obično multipli i mogu izazvati malapsorpciju zbog proliferacije bakterija u njima (sindrom slijepe vijuge). Meckelov divertikul je prirođeni divertikul ileuma (→ Meckelov divertikul). Krvarenje nastaje zbog peptičke ulceracije ileuma. Liječenje: kirurško. Divertikul kolona najčešće se javlja u području sigme i silaznog kolona. Učestalost raste s dobi tako da 20-50% ljudi iznad 50 godina života ima divertikule.