Duchenne-Aranova bolest značenje

Duchenne-Aranova bolest (progresivna spinalna mišićna atrofija), bolest odrasle dobi (obično započinje između 20. i 40. godine), kronična toka, živčana podrijetla. Započinje spontanim fascikulacijama u zahvaćenim mišićima i simetričnom atrofijom malih mišića šake, pa se u toku godina javlja tzv. majmunska ruka (uslijed atrofije tenara) ili pandžasta ruka (uslijed atrofije malih mišića šake).