eksfolijativna citodijagnostika značenje

eksfolijativna citodijagnostika dijagnostička metoda kojom se proučavaju deskvamirane stanice sluznica i seroznih opni u različitim patološkim procesima.