elektroforeza značenje

elektroforeza migracija nabijenih otopljenih tvari ili čestica u električnom polju; odnosi se na migraciju svih vrsta čestica, dok iontoforeza označava migraciju malih iona. Izraz zonska elektroforeza upotrebljava se za označivanje migracije nabijenih makromolekula unutar specijalnih nosača, kao što su filter-papir, celulozni acetat, agar, agaroza i poliakrilamid. U kliničkoj kemiji to su uglavnom makromolekule po veličini i koloidi po prirodi, i obuhvaćaju proteine seruma, eritrocita, cerebrospinalne tekućine i ostalih tjelesnih tekućina te proteine tkiva.