elektromagnetsko zračenje značenje

elektromagnetsko zračenje pojava tumačena na dva načina: 1. transverzalni val električnog i magnetskog polja (elektromagnetski val, EMV) ili 2. roj čestica koje se nazivaju fotoni. Brzina EMV-a u vakuumu iznosi 2,998•108m/s. U drugim sredstvima je manja i ovisi o valnoj duljini. Elektromagnetski valovi se razvrstavaju prema valnoj duljini u radiovalove (105m do 10-3m), infracrveno zračenje (10-3m do 740nm), svjetlost (740nm do 400nm), ultraljubičasto zračenje (400nm do 1nm), te rendgensko i γ- zračenje (1nm do 10-5nm). Energija fotona elektromagnetskog zračenja ovisi o frekvenciji. Valna koncepcija elektromagnetskog zračenja osniva se na pojavama kao što su lom, ogib, polarizacija i sl., dok se koncepcija fotona osniva na fotoefektu (koji u organskim tkivima djeluje kao inicijalni stadij u fotokemijskim reakcijama).