encefalitis značenje

encefalitis (encephalitis), upala mozga; upalnog, upalno- toksičnog uzroka, ili na neuroalergijskoj osnovi. Često u kombinaciji s upalom moždanih ovojnica, što se naziva encefalomeningitis. S obzirom na uzrok i način razvoja, simptomi se mogu pojaviti akutno, subakutno ili kronično. Encefalitis se može razviti u obliku manje ili više difuznih, ili u okviru lokaliziranih upalnih žarišta. U prvom slučaju dominiraju opći simptomi s poremećajem svijesti, visokom temperaturom i teškim općim stanjem, u drugom slučaju mogu prevladavati žarišni simptomi iritacije ili ispada funkcije. Kao postencefalitični sindrom mogu se javiti različiti neurološki poremećaji, od intelektualnih, motornih i osjetnih do različitih oblika epilepsije. Liječenje je uzročno.