enoftalmus značenje

enoftalmus (enophthalmus), uvučenje očne jabučice. Može biti kongenitalan zbog prirođeno male očne jabučice. Stečeni enoftalmus nastaje zbog smanjenja orbitalnog sadržaja te kod stanja koja potežu očnu jabučicu unatrag. Simptomatski enoftalmus popratni je znak različitih oboljenja kao kaheksije, gladovanja, dehidratacije. Retraktivni enoftalmus nastaje kod ožiljkaste retrakcije retrobulbarnog tkiva nakon ozljeda i operativnih retrobulbarnih zahvata. Paralitički enoftalmus posljedica je paralize glatkih mišića orbite kod kljenuti vratnog simpatikusa (Hornerov sindrom). Traumatski enoftalmus nastaje nakon ozljeda orbite, pri kojima dolazi do povećanja retrobulbarnog prostora i smanjenja orbitalnog sadržaja, tako da oko može biti utisnuto ne samo u dubinu orbite već i u poneki paranazalni sinus („blow-out"- fraktura). Liječenje enoftalmusa je uzročno.