enterični virusi značenje

enterični virusi (enterovirusi), rod malenih RNA-virusa s kubičnom simetrijom iz porodice Picornaviridae, u koji spadaju i za čovjeka patogeni virusi koji mogu izazvati poliomijelitis, meningitis, gastroenteritis, virusni hepatitis A. Prenose se fekalno- oralnim putem. Umnažaju se u prvom redu u probavnom traktu ali isto tako i u drugim tkivima. → Coxsackie-virusi, → ECHO- virusi.