enteroviroza značenje

enteroviroza infekcija virusima koji se nazivaju enterovirusi, a podgrupa su pikorna-virusa. Dijelimo ih na polioviruse, Coxsackie viruse, ECHO-viruse te enteroviruse u užem smislu (tip 72 je virus hepatitisa A). Oni inficiraju epitel intestinalnog trakta i limfatičko tkivo, a nalaze se u izmetu. Javljaju se širom svijeta, a epidemije izazivaju osobito ljeti i ujesen. Prenose se fekalno-oralnim putem, a katkada vodom kontaminiranom fekalijama. Poliovirusi izazivaju abortivni poliomijelitis, aseptični meningitis te paralitički poliomijelitis. Coxsackie virusi i ECHO-virusi izazivaju aseptični meningitis, cerebelarnu ataksiju, osipe; herpanginu, perikarditis i miokarditis, epidemijsku mialgiju (pleurodynia) te konjunktivitis i respiracijske infekte. Virusni gastroenteritis mogu uz spomenute viruse izazvati rota-virusi i Norwalk-virusi.