feokromocitom značenje

feokromocitom (phaeochromocytoma), tumor kromofobnog tkiva srži nadbubrežne žlijezde ili paraaortnih simpatičkih ganglija od aortnog luka do male zdjelice. Može biti benigan i maligan, solitaran i multipli, lokaliziran u jednoj ili objema nadbubrežnim žljezdama. Luči adrenalin i noradrenalin. Simptomi: trajna ili paroksizmalna hipertenzija sa sklonošću srčanim aritmijama, te krvarenjem u mozak i oko. Dijagnosticira se testovima fentolaminom i glukagonom, odredivanjem katekolamina u mokraći i krvi te njegovih metabolita (metanefrina i vanilmandelične kiseline) u mokraći. Lokalizacija se određuje gamascintigrafski, kompjuteriziranom tomografijom i selektivnom kateterizacijom nadbubrežnih vena uz uzimanje uzoraka krvi za određivanje razine hormona. Terapija je kirurška (adrenalektomija), iznimno konzervativna.