fibrilacija mišića značenje

fibrilacija mišića kontrakcija pojedinih mišićnih vlakana zbog živčanih impulsa, znak propadanja perifernoga motornog neurona. Bolesnik najčešće ne osjeća subjektivne smetnje, a elektxomiografski se jasno vide tzv. denervacijski potencijali.