Fontanela značenje

Fontanela Urođeni rascjep između kosti lubanje kod djece do druge godine života.