glomerulonefritis, perzistentni značenje

glomerulonefritis, perzistentni (glomerulonephritis persistens), oblici glomerulonefritisa koji nisu ni akutni ni kronični, a klinički postoji patološki nalaz u mokraći (proteinurija i/ili eritrociturija i leukociturija, cilindrurija) bez oštećenja bubrežnih funkcija i bez drugih znakova bubrežne bolesti. Naziv se u kliničkoj medicini upotrebljava sve dok se biopsijom bubrega ne dobije uvid o kojem je obliku glomerulonefritisa riječ.