Halsted, William Stewart značenje

Halsted, William Stewart (1852-1922), američki kirurg, sveučilišni profesor u Baltimoreu. Pionir lokalne anestezije, uveo provodnu anesteziju a izvodio pokuse i s infiltracijskom anestezijom. Pronašao niz novih, prethodno eksperimentalno provjerenih kirurških metoda. U kiruršku praksu uveo gumene rukavice.