hemiatetoza značenje

hemiatetoza atetotski sindrom izražen na jednoj polovici tijela ili na njegovom dijelu, npr. na ruci i dijelovima lica ili usana. Obično je posljedica žarišnih procesa, npr. nakon porodajne traume, encefalitisa ili apoplektičnog napadaja u odraslih ili starijih osoba. → atetoza