hiperkapnija značenje

hiperkapnija povišena koncentracija, odnosno povišeni parcijalni tlak ugljičnog dioksida (CO2) u krvi. Uzrok: udisanje zraka s povećanim CO2 (npr. u prostoriji u kojoj vrije mošt), hipoventilacija: zbog promjene pluća (emfizem), plućnih žila, prsnog koša (kifoskolioza), supresije dišnog centra lijekovima ili u toku neke bolesti te zbog slabosti dišnih mišića u toku neuromuskularnih bolesti. Uzrok hiperkapnije može biti i insuficijencija cirkulacije krvi, gomilanje CO2 u (neispravnoj) ronilačkoj opremi ili aparatu za anesteziju. Disanje se najprije pojača, a kod više koncentracije CO2 dolazi do acidoze (respiracijska acidoza) i depresije centra za disanje i središnjega živčanog sustava (konfuzija, pomućena svijest, koma). Liječenje: uklanjanje uzroka, poboljšanje ventilacije mehaničkim sredstvima (respirator) i lijekovima koji stimuliraju dišni centar. Ako postoji hiperkapnija liječenje hipoksije davanjem kisika može biti pogubno (može uzrokovati CO2-narkozu i smrt), jer se time gubi jedini preostali podražaj dišnog centra pa se hipoventilacija pogoršava.