hiperparatireoidizam značenje

hiperparatireoidizam (hyperparathyreoidismus, Recklinghausenova bolest, osteitis fibrosa cystica generalisata), metabolički poremećaj zbog prekomjerna lučenja paratireoidnog hormona (PTH). Može biti primarni i sekundarni. Primarni hiperparatireoidizam uzrokuju adenom, karcinom ili hiperplazija „svijetlih stanicaˮ paratireoideje. Dovodi do osteomalacije i kronične bubrežne insuficijencije, a često se otkriva nakon obostrane pojave bubrežnih kamenaca. Visoka koncentracija PTH i kalcija u krvi, visoka kalcijurija. Sekundarni hiperparatireoidizam nastaje najčešće kao posljedica hipokalcemije, hiperfosfatemije i poremećaja nekih aktivnih tvari (kortikosteroidi, prostaglandini, histamin i dr.), a javlja se u bolesnika od nekih oblika osteomalacije, pseudohiperparatireoidizma, bubrežne insuficijencije. Dijagnoza tumora paratireoidne žlijezde osniva se na pretrazi ultrazvukom i određivanju koncentracije PTH u krvi dobivenoj selektivnom kateterizacijom vratnih vena. Terapija primarnog hiperparatireoidizma je kirurška, a sekundarnoga liječenje osnovne bolesti.