hipoaldosteronizam značenje

hipoaldosteronizam (hypoaldosteronismus), stanje nedovoljna lučenja aldosterona, osobito izraženo kod ograničena unosa soli. Hipoaldosteronizam se javlja najčešće u bolesnika s nedovoljnom proizvodnjom renina (hiporeninemični hipoaldosteronizam). Ovaj se poremećaj nalazi u bolesnika oboljelih od šećerne bolesti koji imaju umjereno oštećenje bubrega. Patogeneza bolesti nije jasna, vjerojatni mehanizmi su bolest bubrega, autonomna neuropatija, ekspanzija izvanstanične tekućine kao i poremećaj prijetvorbe preteče renina u aktivni renin. Bolest se očituje povišenom razinom kalija u krvi i metaboličkom acidozom koje nisu u proporciji sa stupnjem bubrežnog oštećenja. Hipoaldosteronizam može biti praćen i povišenom razinom renina (hiperreninemični hipoaldosteronizam). U mnogim ovim slučajevima riječ je o defektima sinteze aldosterona. Poremećaj sinteze aldosterona obilježava povišena razina njegovih prekurzora. Liječenje: nadomještanje mineralokortikoidne aktivnosti fludrokortizonom. Bolesnici s hiporeninemičnim hiperaldosteronizmom trebaju veću dozu lijeka za normalizaciju hiperkalijemije.