hipoparatireoidizam značenje

hipoparatireoidizam (hypoparathyreoidismus), metabolički poremećaj što nastaje zbog smanjena lučenja paratireoidnog hormona, zbog lučenja biološki inaktivna hormona, ili zbog smanjenog perifernog djelovanja hormona (smanjena osjetljivost ciljnih stanica). Primarni hipoparatireoidizam nastaje kao nasljedna bolest ili zbog oboljenja paratireoidne žlijezde (npr. autoimune bolesti). Paratireoprivni hipoparatireoidizam nastaje nakon strumektomije ako je nepažnjom odstranjen veći dio paratireoidne žlijezde. Znakovi: hipokalcemija, → tetanija, hipokalcijurija, hiperfosfatemija; u kroničnom toku: ispadanje kose, cijepanje noktiju, psihičke promjene. Liječenje: dijeta s malo fosfora (bez mlijeka i sira), male doze kalciferola, dihidrotahisterol (AT 10), paratireoidni hormon. U akutnom napadaju tetanije daje se kalcij intravenski.