hipotalamus značenje

hipotalamus (hypothalamus), dio mozga smješten ispod talamusa, morfološki i funkcionalno nastavak tegmentuma mezencefalona. U sivoj supstanciji hipotalamusa koje omeđuje donji dio treće moždane komore nalaze se hipotalamične jezgre koje su važni → vegetativni centri. Preko talamusa se vegetativni živčani sustav hipotalamusa projicira na koru velikog mozga. Hipotalamične jezgre povezane su neurosekrecijskim putom s neurohipofizom.