hipovitaminoze značenje

hipovitaminoze bolesna stanja sa slabo izraženim kliničkim simptomima, a nastaju zbog djelomičnog nedostatka vitamina (→ avitaminoze).