hrana značenje

hrana tvari što ih organizam apsorbira u probavnom sustavu ili na drugi način unosi u sebe, a služe za nadoknadu utrošene energije i za izgradnju tijela. Čovjek nalazi u hrani životinjskog i biljnog porijekla tri osnovne skupine hranjivih tvari (ugljikohidrate, bjelančevine i masti). Organizmu su potrebni još i mineralne soli, vitamini i voda. Ugljikohidrati i masti služe u prvom redu za proizvodnju energije, a višak se može uskladištiti. Bjelančevine ponajprije služe za izgradnju vlastitih bjelančevina organizma. Na dan je potrebno oko 500g ugljikohidrata, oko 104g bjelančevina (životinjske bjelančevine imaju esencijalne aminokiseline, koje čovjek ne može sam sintetizirati a nužne su za funkciju organizma) i oko 50g masti. Ispravna prehrana povećava otpornost protiv bolesti, podiže radnu sposobnost i omogućava svladavanje napora. → prehrana