hripavac značenje

hripavac (pertussis, magareći kašalj, kukurijekavac, za-cenka, veliki kašalj, rikavac), priljepčiva dječja infektivna bolest; uzrokuje ju bakterija Bordetella pertussis ili Bordetella parapertussis. Širi se aerogeno, kapljičnim putem. Nakon inkubacije od 6-20 dana javlja se najprije kataralni stadij bolesti sa simptomima upale dišnih putova i umjereno povišenom temperaturom te kašljem koji postaje sve jači i češći noću. Nakon 5-10 dana nastaje konvulzivni stadij s tipičnim napadima kašlja: niz od 10 i više udara kašlja povremeno prekida glasni udisaj (hrip), nalik na revanje magaraca, nakon toga opet uslijedi niz udara kašlja i opet hrip. Napad kašlja završava izbacivanjem sluzi ili povraćanjem. Nakon više tjedana slijedi faza regresije bolesti i rekonvalescencija. Komplikacije: opasne apnoične pauze (prestanak disanja) kod oboljele dojenčadi, upala pluća i druge plućne komplikacije, encefalopatija s gubitkom svijesti i visokom temperaturom, hernija i krvarenja zbog napornog kašlja. Liječenje: njega, režim ishrane, klimatskoterapijske mjere, u ranoj nekarakterističnoj fazi bolesti antibiotici (eritromicin, kloramfenikol). Preventivne mjere: izolacija bolesnika i obvezno cijepljenje djece u prvoj godini kombiniranim cjepivom (cjepivo Di-Te-Per), ako ne postoje kontraindikacije.