Hyrtl, Joseph značenje

Hyrtl, Joseph (1811-1894), austrijski anatom, sveučilišni profesor u Pragu i Beču. Jedan od pionira topografske anatomije. Njegov udžbenik anatomije doživio je više od 20 izdanja, a osobito su bili cijenjeni njegovi anatomski preparati priređeni novim postupcima.