influenca značenje

influenca (gripa), akutna, virusna, zarazna bolest dišnih organa. Virusi se za vrijeme epidemije prenose kašljanjem i kihanjem. Bolest uzrokuju miksovirusi ribonukleinske kiseline, veličine od 80 do 120nm, koji sadrže jezgru spiralne nukleinske kiseline i topljivi nukleoproteinski antigeni. Razni serotipovi influence klasificiraju se na A, B i C. Serotipovi influence A obilježeni su brojkama (npr. H0N1, H1N1, H2N2 i H3N3), ovisno o površinskim lancima antigena koji su izazvali epidemije bolesti u ljudi otkad je virus prvi put izoliran 1933. god. Današnji najčešći uzročnici bolesti su tipovi H3N2 i H1N1. Obično najnoviji serotip uzrokuje epidemiju, ali se ti sojevi mogu opet obnoviti nakon nekoliko godina, najvjerojatnije zbog genetske rekonstitucije zaraznih virusa, a ne zbog ponovnog razvijanja iz „rezervoaraˮ. Virusi influence B imaju specifične varijacije sojeva, ali je unakrsno vezivanje sojeva ovdje puno veće nego kod virusa influence A. Specifični brojevi nisu pripisani površinskim antigenima tipa B. Virus influence C nije raširen, a njegovi serotipovi, ako se i pojave, nisu definirani. Simptomi bolesti počnu se pojavljivati nakon inkubacije od jednog do četiri dana, a mogu biti glavobolja, povišena temperatura, gubitak teka, slabost i sveopća bol. Mogu potrajati oko tjedan dana. Većina bolesnika oporavi se nakon ležanja i uzimanja salicilata. Malaksalost, hemoragijski bronhitis, sekundarna upala pluća, a gdjekad i smrt, pojavljuju se u teškim slučajevima. Infekcijom, a također i imunizacijom, postiže se zaštita samo od specifičnog soja virusa koji je izazvao influencu.